Elektrikal Mekanikal Sivil

Sivil


Kami menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek perkhidmatan awam, menaiktaraf, membaikpulih dan kerja-kerja pengubahsuai serta penambahan bangunan untuk pihak kerajaan, badan berkanun dan swasta. Kami juga menyediakan perkhidmatan kerja-kerja kecil penyelenggaraan bangunan. Antara bidang kerja-kerja perkhidmatan awam syarikat kami adalah seperti berikut:

1) Pembinaan bangunan dan jalan.
2) Kerja-kerja penyelenggaraan bangunan dan kawasan.
3) Kerja-kerja menaiktaraf bangunan dan kemudahan.
4) Pembinaan sistem perparitan dan saliran.
5) Kerja-kerja kecil penyelenggaraan seperti membaiki kerosakan bangunan.
6) Pembekalan barangan dan bahan binaan serta peralatan.
7) Pembekalan minyak dan pengangkutan.

Kembali ke halaman utama