Elektrikal Mekanikal Sivil

Elektrikal


Kami menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek menaiktaraf, membaikpulih serta pemasangan sistem elektrik untuk pihak kerajaan, badan berkanun dan swasta serta pendawaian kedai dan pejabat, restoren dan lain-lain. Kami juga menyediakan perkhidmatan pemasangan meter TNB dan juga kerja-kerja kecil penyelenggaraan. Antara bidang kepakaran kerja syarikat kami adalah seperti berikut:

1) Perkhidmatan pendawaian baharu (wiring) / penambahan semula.
2) Sistem elektrikal HT dan LV.
3) Sistem genset dan penyelenggaraan.
4) Pendawaian P.A system, speaker dan projector.
5) Pendawaian lampu jalan.
6) Pendawaian bawah tanah.
7) Penyelenggaraan sistem elektrik bangunan.
8) Kerja-kerja menaik taraf DB / LV system elektrik.
9) Kerja-kerja mencari punca kerosakan (troubleshoot).
10) Pemasangan sistem CCTV.
11) Perkhidmatan pendawaian telefon baharu/penambahan.
12) Perkhidmatan Pendawaian Data IT serta sistem rangkaian komputer.
13) Pembekalan barangan yang berkaitan.

Kembali ke halaman utama